verdeling

Bij iedere scheiding moet er verdeeld worden. Het gaat hier niet alleen om de inboedel, maar ook om bankrekeningen, levensverzekeringen, lijfrentes, schenkingen en schulden, kortom alles wat u heeft.
Voor de verdeling (of verrekening in geval van huwelijkse voorwaarden) is van belang om te weten of u gehuwd bent onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Is dat niet het geval, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen.

Woning
Of u nu getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden, vaak is er een gezamenlijk koopwoning. De vraag wat er met de woning moet gebeuren is voor veel mensen erg belangrijk. Zaken die moeten worden bekeken zijn bijvoorbeeld of één van de partners de woning kan overnemen, wie betaalt de woonlasten en wat zijn precies de fiscale consequenties. Tijdens een eerste gesprek stelt Rozemarijn Verhagen altijd de woning aan de orde. Er wordt gesproken over een tijdelijke regeling (wat moet er op dit moment gebeuren) en over een definitieve regeling (wat moet er uiteindelijk met de woning gebeuren).

Gemeenschap van goederen
Als u gehuwd bent zonder bij de notaris huwelijkse voorwaarden overeen te komen is er sprake van een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat bij het aangaan van het huwelijk een gezamenlijk vermogen is ontstaan dat bij echtscheiding in beginsel bij helfte zal moeten worden verdeeld. Hierop bestaan uitzonderingen bijvoorbeeld als het gaat om schenkingen of erfenissen die u onder een zogenaamde uitsluitingsclausule hebt verkregen.
Lukt het niet om in overleg met uw (ex)- partner de verdeling te regelen. Dan kan de rechter bepalen hoe de verdeling eruit moet zien.

Huwelijkse voorwaarden
Steeds vaker worden huwelijken gesloten na het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Om te bepalen hoe om moet worden gegaan met het vermogen dat er is aan het einde van het huwelijk, moet worden gekeken naar de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Ook is het belangrijk om te weten of de huwelijkse voorwaarden ten tijde van het huwelijk zijn nageleefd. Vaak staat in de huwelijkse voorwaarden dat aan het einde van ieder jaar tussen echtgenoten overgespaarde inkomsten verrekend dienen te worden. Als dit niet is gebeurd dan moet dit aan het einde van het huwelijk alsnog te gebeuren. Dit is zo in de wet vastgelegd.

Samenwoners
Bij samenwoners is de vraag of sprake is van een geregistreerd partnerschap met of zonder partnerschapsvoorwaarden of dat mensen samenwonen met een samenlevingsovereenkomst of helemaal niets hebben geregeld. De afwikkeling en de verdeling hangt af van wat er is afgesproken of juist niet is afgesproken.

Aanpak
Rozemarijn Verhagen zal u bij een te regelen verdeling altijd een lijst geven waarop staat welke stukken belangrijk zijn en door u aangeleverd moeten worden. Zaken die u zelf kunt regelen, bijvoorbeeld het opstellen van een inboedellijst, kunt u zoveel mogelijk zelf doen. Op deze manier wordt snel in kaart gebracht wat er speelt en kan er efficiënt worden gewerkt.